Forside

Det Belivende

 

 

    

I begyndelsen af 2009 blev der oprettet en facebookgruppe under titlen "For et belivende alternativ til folkekirken". Grundlaget for denne gruppe var formuleret således:

Dette er en gruppe for mennesker, som har det skidt med kirkens fastholdelse i synd og skyld og modstand mod at tænke logisk over begreber som reinkarnation og reanimation, men som dog ser Jesus som et guddommeligt idealmenneske, som vi kan tage ved lære af.

 

En gruppe for seriøst søgende mennesker, som i stedet for synd og skyld opererer med den tanke, at der alene er tale om fejltagelser, som vi har som opgave at korrigere, og som fordomsfrit vil undersøge, hvordan vi kan blive rigtig gode til at gøre det gode, som vi gerne vil og undgå at gøre det onde, som vi ikke vil.

 

En gruppe for moderne etiske såkaldt "kulturkristne" mennesker, som ikke har berøringsangst overfor naturvidenskab eller åndsvidenskab, og som synes, at tiden er inde til at skabe et seriøst og belivende alternativ til trosreligioner.

En gruppe for dem, der gerne vil have tidssvarende rammer for begivenheder som dåb, vielser, begravelser, meditativ tænkning, kontemplation, tænkning i krise og generel åndelig vækst.

 

En gruppe for dem, der ikke vil betegne sig som ateister, selvom de er fri tænkere.

Gruppen består pt (november 2015) af 164 mennesker. Ikke mange. Men dette tiltag er heller ikke tænkt som noget, der skal vokse og blive stort. Det er ikke missionerende og ikke forkyndende. Det er alene et alternativ eller et supplement for dem, der i forvejen mentalt befinder sig, hvor initiativtagerne er, d.v.s. intellektuelt søgende på en åndelig platform.

 

Samtlige initiativtagere har gennem mange år arbejdet intenst med belivende kommunikation og på egen krop oplevet den store forskel, der er mellem at kommunikere aflivende og belivende. Med aflivende mener vi kritiserende, bebrejdende, dømmende (noget vi er, når vi gennem længere tid befinder os i det cortisole stresshormonsystem); med belivende mener vi iagttagende, dobbeltrettet empatiske og løsningsfokuserede (det vi er, når vi befinder os i det pyrokatechine stresshormonsystem).

 

Sand kommunikation indebærer noget helt specielt, som langt overskrider grænserne for informationsoverbringelse, idet den rummer oplevelse af fællesskab om udvikling af en højere form for overordnet mening, hvori forskellige parter, hvor uenige de end måtte være, hver spiller deres meningsfulde og forståelige rolle. Det er indenfor en sådan forståelsesramme, at kommunikation kan blive belivende og konstruktiv. I en sådan kan man hjælpe hinanden med at finde ud af, hvad der er meningen med ens liv, hvad der er den dybere idé i ens funktion og støtte hinanden i fuldbyrdelsen.

 

Vort synspunkt er, at en sådan sand kommunikation dybest set er af åndelig observans og derfor for det moderne intellektuelle menneske udgør en naturlig erstatning for religionsdyrkelse.

 

Den belivende kommunikation er imidlertid ikke noget, man bare kan beslutte sig for at ville praktisere. Nogen gør det - praktiserer den - har denne færdighed i sig som en automatfunktion... men det ser ud, som om det er de færreste. De fleste af os må igennem en lang læreproces for at komme til at beherske den.

 

Ideen til Det Belivende udsprang af et behov hos mennesker, der arbejdede med belivende kommunikation, for at få den ind i flere af livets sammenhænge.

 

    Derfor startede vi denne forening  som holdt stiftende generalforsamling den 27. juni 2009 på Strandagergaard i Odsherred.

 

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

Stedet, hvor vi absolut ikke siger undskyld, men uskyld.

Velkommen til stedet hvor vi hellere vil belive end aflive -

i alle mulige sammenhænge