Om os

Det Belivende

Baggrund

 

Initiativet til denne forening blev taget af tidligere universitetslektor og højskoleforstander mag.art. Lisa von Schmalensee og professor emeritus i nationaløkonomi og tidligere rektor fra Islands Universitet Gudmundur K. Magnússon.

Årsagen var den enkle, at vi havde lyst til i fællesskab med andre interesserede at skabe et forum, hvor udvikling af koncepter, der havde en samfundsgavnlig virkning, kunne komme til at se dagens lys. Ikke mindst hvad angår kommunikation.

Vi syntes, at det kunne være sjovt her i det sidste afsnit af vore liv at fokusere på, hvad det er for en virkelighed, vi ønsker, og hvad vi i vore plastiske hjerner kan gøre for at skabe den.

Derfor udvikler vi også egentlige forskningsprojekter.

Heldigvis var der en stribe mennesker, som havde sin gang på vort refugium og  kommunikationsakademi, som var af samme opfattelse og gerne indgik i vor bestyrelse.