Forside

Det Belivende

Velkommen til stedet hvor vi hellere vil belive end aflive -

i alle mulige sammenhænge

Stedet, hvor vi absolut ikke siger undskyld, men uskyld.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus


Vi er en gruppe for moderne etiske såkaldt "kulturkristne" mennesker, som ikke har berøringsangst overfor hverken naturvidenskab eller åndsvidenskab.

En gruppe for dem, der gerne vil have tidssvarende alternative rammer for begivenheder som dåb, vielser, begravelser, meditativ tænkning, kontemplation, tænkning i krise og generel åndelig vækst.

Vi er et interessefællesskab af seriøst søgende mennesker, som i stedet for skyld opererer med den grundtanke, at der alene er tale om fejltagelser, som vi har som opgave at korrigere, og som fordomsfrit vil undersøge, hvordan vi kan blive rigtig gode til at gøre det gode, som vi gerne vil og undgå at gøre det onde, som vi ikke vil.


Samtlige initiativtagere har gennem mange år arbejdet intenst med belivende kommunikation og på egen krop oplevet den store forskel, der er mellem at kommunikere aflivende og belivende. Med aflivende mener vi kritiserende, bebrejdende, dømmende (noget vi er, når vi gennem længere tid befinder os i det cortisole stresshormonsystem); med belivende mener vi iagttagende, dobbeltrettet empatiske og løsningsfokuserede (det vi er, når vi befinder os i det pyrokatechine stresshormonsystem).


Sand kommunikation indebærer noget helt specielt, som langt overskrider grænserne for informationsoverbringelse, idet den rummer oplevelse af fællesskab om udvikling af en højere form for overordnet mening, hvori forskellige parter, hvor uenige de end måtte være, hver spiller deres meningsfulde og forståelige rolle. Det er indenfor en sådan forståelsesramme, at kommunikation kan blive belivende og konstruktiv. I en sådan kan man hjælpe hinanden med at finde ud af, hvad der er meningen med ens liv, hvad der er den dybere idé i ens funktion og støtte hinanden i fuldbyrdelsen.


Vort synspunkt er, at en sådan sand kommunikation dybest set er af åndelig observans og derfor for det moderne intellektuelle menneske udgør en naturlig mental udviklingsvej.


Den belivende kommunikation er imidlertid ikke noget, man bare kan beslutte sig for at ville praktisere. Nogen gør det -  praktiserer den - har denne færdighed i sig som en automatfunktion... men det ser ud, som om det er de færreste. De fleste af os må igennem en lang læreproces for at komme til at beherske den.


Ideen til Det Belivende udsprang af et behov hos mennesker, der arbejdede med belivende kommunikation, for at få den ind i flere af livets sammenhænge.