Belivende begivenheder

Det Belivende

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

Det Belivende

Stedet hvor vi ikke siger undskyld men uskyld


               

Belivende Begivenheder


En del af os er vokset fra det rituelle og kultiske, som vi dybest set anser for reminiscenser fra forne tiders hedenske skikke med ofringer etc. Ikke mindst den hellige nadver, hvor man indtager offerlammet, Jesus, symbolsk i form af vin og brød for på mystisk vis at blive forenet med dennes mentalitet.


Det er da også kun et fåtal af de mennesker, der får børn døbt og konfirmeret, bliver gift og endelig begravet i kirken, som går til alters og altså dermed tager det helligste i vor religion alvorligt. De fleste af os bruger hovedsagelig kirken, når vi har brug for passende højtidelige rammer for betydningsfulde begivenheder.


Vi anser en moderne pendant til den hellige nadver  - altså en begivenhed, hvor vi frivilligt lader os inspirere til en eller anden form for forædling af vor væremåde - for at være en form for kommunikation, der er så empatisk dobbeltrettet, at vi inspireres til nyskabende tænkning og handling, hvad alle livsområder angår og vel at mærke på måder, som er belivende ikke kun for os selv men også det samfund, vi lever i.


Her kan I finde en rækkel eksempler på kognitive tilgange til sådanne belivende begivenheder. Flere er under udarbejdelse og forslag modtages gerne.