Forespørgsel om konsekvens

Det Belivende

Stedet, hvor vi absolut ikke siger undskyld, men uskyld.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

Invitation til folkekirken


Forespørgsel om konsekvens


Kære Steen Skovsgaard.


Foreløbig vil vi gerne takke for nedenstående svar.

I min egenskab af magister i litteratur er jeg ikke helt utrænet i at læse og forstå tekster, men jeg må tilstå, at jeg, til trods for at jeg har læst jeres svar igennem op til flere gange, stadig ikke er nået til forståelse af, hvad jeres holdning er til vort forslag om samarbejde. For jeg kan jo konstatere forskellige ganske modsatrettede meldinger. Og nogle må formentlig have mere gyldighed end andre. Spørgsmålet er så bare hvilke.


Vi har imidlertid planlagt at drøfte jeres svar på vort bestyrelsesmøde på lørdag, og hvis vi ellers kan finde ud af, hvad der står i det, vil vi forsøge at tage konsekvensen af det.

Men hvad min egen helt private holdning angår, har jeg da lyst til at spørge dig, om du mener, at man i den danske folkekirke ønsker at rumme medlemmer, som har et trosindhold (som du vælger at kalde det, om end jeg jo netop ikke er troende), der er uforeneligt med folkekirkens? Eller om du i skrivelsen på en "pæn" måde opfordrer os til at melde os ud? Eller om I har i sinde at ekskludere os, hvis ikke vi selv melder os ud?


Vi ser jo os selv som en slags naturlig udvikling af kristendommen (i eller udenfor folkekirken) og spørger så jer, om I vil i dialog med os om samarbejde i den forbindelse. I sidste sætning af jeres svar konkluderes at jeres og vort syn er uforenelige.

Men jeg er som sagt meget usikker på konsekvensen, og vil være taknemmelig for at kende den inden offentliggørelsen af Det Belivende finder sted - og da helst inden bestyrelsesmødet på lørdag, hvis det kan lade sig gøre. Jeg synes, at det er vigtigt, at folk, der påtænker at melde sig ind, inden de gør dette, har mulighed for at konfrontere sig selv med den kendsgerning, at et medlemskab indebærer eksklusion af kirken, hvis altså det er sådan det forholder sig.


I Det Belivende går vi ind for klare signaler og forsøger at undgå misforståelser, da vor erfaring er, at sådanne ofte fører til unødig spild af tid og kræfter og gode intentioner; så jeg håber, at du vil prøve at svare så klart som muligt.


Med venlig hilsen

Lisa von Schmalensee. Magnússon


PS: For god ordens skyld vil jeg lige oplyse følgende: Denne mail sender jeg ikke videre til samtlige biskopper, da jeg forstår, at emnet er drøftet, og at det åbenbart er dig, der er enighed om skal svare. Hvis du synes, at også de skal have den, må du derfor selv sende den videre.

 

DET BELIVENDE

Strandagergaard

Strandagergårdsvej 5, Gelstrup

500 Nykøbing Sjælland

59462177, mob. 21666881

www.detbelivende.dk